Prestatia compensatorie

O altă prevedere din Noul Cod Civil dă posibilitatea soţului reclamant de a solicita plata unei prestaţii care să compenseze, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care divorţul l-ar determina în condiţiile de viaţă ale celui care o solicită. Însă, prestaţia compensatorie se poate acorda numai în cazul în care căsătoria a durat cel puţin 20 de ani. În plus, soţul care solicită prestaţia compensatorie nu poate cere şi pensia de întreţinere. Prestaţia compensatorie poate fi stabilită în bani, sub forma unei sume globale sau a unei rente viagere, ori în natură, sub forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparţin debitorului.

Această prestaţie compensatorie nu se va putea solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei. La stabilirea prestaţiei compensatorii se va ţine seama atât de resursele soţului care o solicită, cât şi de mijloacele celuilalt soţ din momentul divorţului, de efectele pe care le are sau le va avea lichidarea regimului matrimonial, precum şi de orice alte împrejurări previzibile de natură să le modifice, cum ar fi vârsta şi starea de sănătate a soţilor, contribuţia la creşterea copiilor minori pe care a avut-o şi urmează să o aibă fiecare soţ, pregătirea profesională sau posibilitatea de a desfăşura o activitate producătoare de venituri. De asemenea, cuantumul prestaţiei poate fi modificat de către instanţă, proporţional cu mijloacele debitorului şi resursele creditorului. Noul Cod Civil prevede că prestaţia va înceta prin decesul unuia dintre soţi, prin recăsătorirea soţului plătitor sau când soţul beneficiar obţine resurse de natură să îi asigure condiţii de viaţă asemănătoare celor din timpul căsătoriei.

În ceea ce priveşte întreţinerea fostului soţ, Noul Cod Civil stabileşte dreptul la întreţinere pentru soţul divorţat care se află în nevoie din cauza unei incapacităţi de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei. De asemenea, acesta beneficiază de dreptul la întreţinere şi în situaţia în care, la un an de la desfacerea căsătoriei, acesta păţeşte ceva, însă numai dacă incapacitatea este cauzată de o împrejurare în legătură cu căsătoria. Dreptul la întreţinere nu va depăşi un sfert din venitul net al celui obligat la plată. Totodată, se prevede ca această întreţinere, împreună cu întreţinerea datorată copiilor, să nu depăşească jumătate din venitul net al celui obligat la plată. Noul Cod Civil mai prevede faptul că, în afara altor cazuri prevăzute de lege, obligaţia de întreţinere încetează prin recăsătorirea celui îndreptăţit.

O nouă situaţie reglementată de Noul Cod Civil se referă la situaţiile în care soţul reclamant decedează în timpul procesului. Astfel, potrivit noilor prevederi, moştenitorii săi pot continua acţiunea de divorţ, aceasta fiind admisă numai dacă instanţa constată culpa exclusivă a soţului pârât. Pentru aceste cazuri, căsătoria se socoteşte desfăcută la data decesului.